Regler i Epoch

Väldigt viktiga regler som alla ansvarar för att läsa igenom. Reglerna kan uppdateras närsom, du ansvarar för att hålla dig uppdaterad, men givetvis ska vi försöka förmedla ändringarna även ingame.

$1 Hacking, Glitching, Scripts

All form av Hacking, glitching och liknande företeelser är strängt förbjudet och resulterar permanent avstängning. Om du använder dig av fördelarna från en hacker (exempelvis ett inspawnat vapen) riskerar du att bli avstängd.

$2 Kommunikation, uppförande

$2.1 Endast Engelska och Svenska i ”Side” kanalen. I övriga kanaler får man använda valfritt språk.

$2.2 Ingen röstkommunikation i ”Side” kanalen. I övriga kanaler är det fritt fram.

$2.3 Behandla alla som du själv vill bli behandlad, inga påhopp, rasistiska kommentarer, etc.

$3 Raiding av camps och baser

$3.1 Det är tillåtet att förstöra fordon i baser, skjuta igenom väggar, knäcka lås samt stjäla bilar.

$4 Safezones

$4.1 Just nu är det inga safe zones aktiverade på kartan.

$5 Basbyggande

$5.1 Det är förbjudet att bygga vid sjukhus, brandstationer, baracker, broar, affärer industrier och farmhus (lador, etc).

$5.2 Det är förbjudet att bygga i rent förstörande syfte, ex omringa en stad av en mur, etc.

$5.3 Det är förbjudet att bygga baser som är fysiskt omöjliga, ex helt flygande baser.

$5.4 Byggobjekt är förstörbara fram tills en omstart, sen är dom permanent oförstörbara.

$5.5 Det är inte tillåtet att glitcha in plotpoles så dom är oåtkomliga/osynliga.

$5.6 Det är inte tillåtet att bygga totalt ogenomträngliga baser.

$5.7 Det är inte tillåtet att bygga i andras baser eller ta över dom. Inte heller bygga väldigt nära andras baser i direkt förstörande syfte.

$6 Strid

$6.1 Det är förbjudet att logga ut under strid eller extremt nära inpå. Använd sunt förnuft.

$6.2 Det är förbjudet att "noclippa" vapen genom väggar och objekt för att kunna skjuta.

$6.3 Det är tillåtet att skjuta genom väggar och objekt.

$6.4 Lita inte på någon, vi gör inget åt så kallat ”friendly fiske”.

$7 Borttappade/buggade saker

$7.1 Utgå ifrån att vi inte spawnar tillbaka saker som försvinner, det finns många buggar och räkna inte med att allt ska fungera.

$8 Städning av databas

$8.1 Databasen städas varje restart för att hålla en bra prestanda på servern. Se till att dina fordon är hela då trasiga fordon raderas med jämna mellanrum.

$8.2 Låsta fordon utan nycklar på servern städas bort när ingen har påverkat bilen efter 2 dagar.

$8.3 Underhåll behövs inte av baser, ingen ”decay” är påslaget.

$8.4 Baser som varit övergivna i minst 2 månader kan tas bort av admins manuellt.

$9 Ändring av regler

$9.1 Regler kan ändras hela tiden, se till att du själv håller dig uppdaterad genom denna sida.

© Pagini.se 2013